Palade Põhikool kuulutab välja avaliku konkursi: Abiõpetaja ametikohale (1,0) Sinu ülesandeks on toetada koostöös aineõpetajatega õpilaste arengut, omades professionaalseid oskusi tööks õpiraskustega õpilastega. Nõuded Magistrikraad või sellele vastav kvalifikatsioon;kasuks tuleb erinevate last abistavate meetodite tundmine;sobilikud isikuomadused;väga hea koostöövõime. Pikapäevarühma õpetaja ametikohale (0,5) Sinu ülesandeks on algklassidele pakkuda tuge ja järelevalvet õppetööst vaba...