Õppenõukogu

Meie kooli õppenõukogu koosolekud

2023/2024 õppeaastal

30. august 2023

Päevakord:

1. Hindamine 2023/24 ÕA
2. Õppetöö korraldus
3. Üldtööplaan
4. Muud küsimused

20. november 2023

Päevakord:

1. I TM kokkuvõte
2. Tugimeetmete määramine
3. Ainekavad – tööplaanid
4. Muud küsimused

18. märts 2024

Päevakord:

1. II TM kokkuvõte
2. Tugimeetmete määramine
3. Muud küsimused

7. juuni 2024

Päevakord:

  1. Õppeaasta kokkuvõte
  2. III TM
  3. Muud küsimused

13. juuni 2024

Päevakord:

  1. IX klassi lõpetamine
  2. Muud küsimused