Õppenõukogu

Meie kooli õppenõukogu koosolekud

2021/2022 õppeaastal

30. august 2021

Päevakord:

1. Hindamine 2021/22 ÕA
2. Õppetöö korraldus
3. Üldtööplaan
4. Muud küsimused

22. november 2021

Päevakord:

1. Hindamisjuhend
2. I TM kokkuvõte
3. Tugimeetmete määramine
4. Ainekavad – tööplaanid
5. Muud küsimused
     5.1. Töökeskkonnavoliniku kandidaadid

21. märts 2022

Päevakord:

1. II TM kokkuvõte
2. Tugimeetmete määramine
3. Muud küsimused

10. juuni 2022

Päevakord: