Õppenõukogu

Meie kooli õppenõukogu koosolekud

2022/2023 õppeaastal

30. august 2022

Päevakord:

1. Hindamine 2021/22 ÕA
2. Õppetöö korraldus
3. Üldtööplaan
4. Muud küsimused

22. november 2022

Päevakord:

1. Hindamisjuhend
2. I TM kokkuvõte
3. Tugimeetmete määramine
4. Ainekavad – tööplaanid
5. Muud küsimused
     5.1. Töökeskkonnavoliniku kandidaadid

14. märts 2023

Päevakord:

1. II TM kokkuvõte
2. Tugimeetmete määramine
3. Muud küsimused

8. juuni 2023

Päevakord:

  1. Õppeaasta kokkuvõte
  2. III TM
  3. Muud küsimused

13. juuni 2023

Päevakord:

  1. IX klassi lõpetamine
  2. Muud küsimused