Kooli üle järelevalvet teostavad asutused

Haridus- ja Teadusministeeriumi järelevale

Munga 18, 50088 Tartu

tel 735 0222

hm@hm.ee

 

Hiiumaa Vallavalitsus

Keskväljak 5a, 92413 Kärdla

tel 463 6082

valitsus@hiiuvald.ee

 

Tööinspektsioon

Gonsiori 29, 10147 Tallinn

Tel 626 9400

ti@ti.ee

 

Päästeamet

Lääne päästekeskus

Pikk 20a, 80010 Pärnu

tel 444 7800

laane@rescue.ee

Andmekaitse Inspektsioon

Väike-Ameerika, 10129 Tallinn

tel 627 4135

info@aki.ee

Terviseamet

Lääne talituse Hiiumaa esindus

Uus 16, 92413 Kärdla

tel 463 2180

laane@terviseamet.ee

Veterinaar- ja Toiduamet

Lääne regioon

Hiiumaa keskus

Hiiu mnt 3, 92101 Käina
Tel 46 22 030
Faks 46 22 031
E-mail: laane@vet.agri.ee
Vastuvõtuaeg iga kuu viimasel reedel kl 9-12