Loovtöö 2023/2024 õppeaastal

Loovtöö teema algab VII klassis, II poolaastal.
Loovtöö on õpilasel sooritatud hiljemalt VIII klassi lõpuks, IX klassis loovtööga enam ei tegeleta.

Loovtöö koostatakse vastavalt kinnitatud kooli loovtöö juhendile.

KuupäevTegevusMärkus
SeptemberVIII klassis jätkub Loovtöö tundkuni detsember.
SeptemberVIII klassi õpilane annab ülevaate loovtöö seisust juhendajale.
SeptemberLoovtöö kokku kirjutamine ja kirjalikele allikatele viitamine.
OktooberVIII klassi õpilane esitab loovtöö mustandi juhendajale.
November Juhendaja annab õpilasele tagasiside loovtöö mustandi osas.
DetsemberVIII klassi õpilane esitab juhendajale valmis loovtöö.
JaanuarJuhendaja annab loovtöö üle direktorile.
Jaanuar VII klassis algab tunniplaaniliselt Loovtöö tund.kuni juuni.
VeebruarVIII klassi õpilaste loovtööde esitlemine.
VeebruarKool esitab loovtöö temaatika.
VeebruarKool esitab juhendajate (õpetajate) nimekirja.
MärtsTäpsema teema ja juhendaja valiku teeb õpilane. Täidetud ja juhendaja poolt allkirjastatud Lisa 1 dokumendi esitamine klassijuhatajale.
AprillJuhendajaga ajakava ja töö struktuuri loomine. Tööks vajaliku informatsiooni kogumine.
MaiTöö praktilise või uurimusliku osa teostamine/läbiviimine. Lisa 2 dokumendi esitamine klassijuhatajale. Tunnisisene kollokvium.
JuuniVastavalt Lisa 2. lepivad õpilane ja juhendaja kokku edasised loovtööga seotud tegevused.