Põhikooli lõpueksamid ja tasemetööd

Ühtsed põhikooli lõpueksamid toimuvad vastavalt Haridus- ja Teadusministeeriumi korraldustele.

1) eesti keel (kirjalik) – 31. mai 2024. a;
2) matemaatika (kirjalik) – 6. juuni 2024. a;
3) valikeksam – 12. juuni 2024. a;