Põhikooli lõpueksamid ja tasemetööd

Ühtsed põhikooli lõpueksamid toimuvad vastavalt Haridus- ja Teadusministeeriumi korraldustele.

1) eesti keel  – 2. juuni 2023. a;
2) matemaatika  – 7. juuni 2023. a;
3) valikeksam –  12. juuni 2023. a;