Põhikooli lõpueksamid ja tasemetööd

Ühtsed põhikooli lõpueksamid toimuvad vastavalt Haridus- ja Teadusministeeriumi korraldustele.

1) eesti keel  – 30. mai 2022. a;
2) matemaatika  – 6. juuni 2022. a;
3) valikeksam –  14. juuni 2022. a;