Põhikooli lõpueksamid ja tasemetööd

2020/2021 õppeaastal

Ühtsete põhikooli lõpueksamite õppeained, vormid ja ajad

1) eesti keel (kirjalik) – 28. mai 2021. a
2) matemaatika (kirjalik) – 3. juuni 2021. a
3) valikeksam (kirjalik ja suuline) – 9. juuni 2021. a

 

 

Tasemetööde õppeained, vormid ja ajad

Tasemetööd toimused 2020 aasta sügisel.