Kindlasti bussile tulla sellest peatusest, mis märkisite küsitluses! Graafik alates reedest, 2. septembrist:LINK graafikule Palade kooli tunniplaan LINKSuuremõisa, Hellamaa, Kuri, Suuresadama tr peatustest tulevad õpilased kasutavad maakonna liinibussi tavakooli päevadel.Homne, 1. septembri koolibussi graafik:Suuremõisa 8.45Värssu  8.54Tempa 8.57Reikama 9.00Kõlunõmme 9.04Palade kool 9.10 Hausma - 9.16Kärdla bussijaam 9.22Padu - 9.25Paluküla -...

Palade Põhikool kuulutab välja avaliku konkursi: Bioloogiaõpetaja ametikohale (0,3), kuus tundi nädalas. Pikapäevarühma õpetaja ametikohale (0,5). Avaldus, CV ja haridust või kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide koopia saata hiljemalt 22. augustiks 2022. a. (kaasa arvatud) aadressil kool@palade.edu.ee. Lisainfo www.palade.edu.ee. Täiendav info, direktor Antti Leigri, tel 5203 550. ...