Palade Põhikool kuulutab välja avaliku konkursi: Õpiabiõpetaja ametikohale (1,0) Sinu ülesandeks on toetada koostöös aineõpetajatega õpilaste arengut, omades professionaalseid oskusi tööks õpiraskustega õpilastega. Nõuded Erialane magistrikraad või sellele vastav kvalifikatsioon;kasuks tuleb erinevate last abistavate meetodite tundmine;Väga hea koostöövõime. Palade Põhikool pakub oma töötajatele Loovat ja vaheldusrikast tööd väikeses ja toetavas kooliperes;Paindlikku töökorraldust;Haridustehnoloogilist...