Palade kooli AKTIIV

Aktiiv on Palade koolis värske liikumine, mis annab võimaluse ägedatele noortele teha koolielu huvitavamaks ja mitmekesisemaks läbi oma ettevõtlikkuse. 

Aktiiv käib koos üks kord nädalas 45 min. 

Meil on 25 liiget, sh huvijuht, õpetajaid, hoolekogu esindajad ja lapsevanemad, õpilased on esindatud igast klassist.

Aktiiv alustas oma tööd 2019 aasta 2. oktoobril ja I õppeaastal toimus meil kokku 9 koosolekut. 

8.-9. oktoober toimus AKTIIVIKATE SUUR KOOSOLEK, kus pandi paika AKTIIVI visioon, vaadati läbi kogu sündmusteplaan, tehti mitmeid ajurünnakuid, valiti hääletades aktiivile juht ning üheskoos kinnitasime aktiivi 2019/2020 õ/a nimekirja.

Lisaks osales AKTIIV kooli esindusena Käina kooli playboxil 2019 ning sai sealt ka eripreemia. 

Samuti näitas seltskond noori üles ettevõtlikkust ning aasta lõpuks sai sisse antud tellimus AKTIIVI pusadele, mis nüüdseks on täidetud ja meil on rõõm oma meeskonda ühtsetes pusades esindada. Palade kooli poolt koordineerib AKTIIVI tegevust Grete Olev.