Erasmus + projektide tegevuste ning tulemuste tutvustavad tegevused

Meie kooli 2 Erasmus+ projekti INSIDE ja Slow down education in the nature on lõpule jõudnud. On olnud põnevad 2 aastast, mida ühest küljest on pingestanud COVID-19 olukord, kuid teisest küljest pannud meid kõiki ümber hindama oma suhtumist igapäevase koolielu ning suhtlemise suhtes.
Läbi Erasmus+ koostööprojektide olema saanud juurde palju uusi kogemusi, tutvunud uute kultuuride ning inimestega, omandanud uusi teadmisi ja vahetanud parimaid praktikaid. Projektide peamiste tegevuste käigus on nii õpetajad kui ka õpilased saanud võimaluse igapäevasest rutiinist välja tulla ning nii õppetööd kui ka koolielu erinevate tegevuste ja praktikatega rikastada.
Slow Down Education in the Nature viis nii õpilased kui ka õpetajad oma tegevustega klassiruumidest välja, mitmed tunnid toimusid õues või Palade Loodushariduskeskuse Soera õuesõppeklassis või matkaradadel. Õpilased said juurde uusi teadmisi, kuidas oma vahetunde paremini sisustada ning kuidas järgida tervislikke ja aktiivseid eluviise. Õpilased osalesid miniuurimuses ning korraldasid eakaaslastele põnevaid tegevusi nii koolimajas sees kui ka matkaradadel. Õpilaste poolt valmis põnev seiklusmäng koos aarete ning kaardiga, mida saab vahetundides mängida matkamäng Suuremõisa õpperajal ja Orjaku matkarajal. Samuti sai katsetatud ja proovitud ka partnerkoolide kasulikke praktikaid. Kahe aasta jooksul käisid õpilased Lätis suvelaagris ja Põhja-Makedoonias, õpetajate delegatsioon külastas aga Rumeenia ja Põhja-Makedoonia koole. Palade kool võõrustas nii õpetajaid kui ka õpilasi Lätist, Rumeeniast ja Põhja-Makedooniast.
INSIDE projekt õpetas meid arvestama õpilaste nägemisprobleemidega ning leidma lahendusi STEM projektidele läbi 3D printimise tehnoloogiate. Õpetajatele toimusid tasuta veebiseminarid, kus õpetati disainima ja kasutama 3D printimise programme. Valmis sai vaegnägemise teemline STEM käsiraamat kaasavat haridust praktiseerivale koolile ning terve kodulehekülg e-õppeplatvormiga ja näidistunnikavadega. Selle projekti raames osalesid õpetajad õpetajatele suunatud koolitusel Portugalis UMINHO Ülikoolis ning õpilased kohtusid eakaaslastega Portugalis AEHN koolis.
Sügiskuudel (21. september, 13.oktoober ning 18. november) on olnud mitmeid üritusi nii kolleegidele kui ka laiemale publikule, kus me oma projektitegemisi tutvustanud oleme. 21.septembril toimus minikonverents, kus tutvustasime INSIDE projekti tulemusi- nii veebilehte kui ka ka tunnikavasid ja 3D prinditud õppevahendeid. Toimusid ka töötoad, kus kolleegid said eelpool mainitud tunnikavade põhjal tundide läbiviimist 3D prinditud õppevahenditega praktiseerida. 18.novembril tutvustasime nii projektide tegevusi, tulemusi kui ka fotoalbumied mobilititest Rumeeniasse, Portugali, Põhja-Makedooniasse ja Lätti. Sealhulgas vaatasime ka partnerkoolide põnevaid praktikaid ning leidsime mitmeid häid ideid, mida oma koolis rakendada.
Suured tänud meie kõikidele partneritele eelkõige aga Lelde Santare (Jelgava Local Municipality), Antonio Baptista (Uminho Ülikoolist) ja Rita Isabel Costa (AEHN).