Palade Põhikooli direktori pöördumine seoses õppetöö korraldamisega alates 18. maist

LINK pöördumisele

Head Palade kooli õpilased, lapsevanemad, õpetajad ja töötajad. Oleme olnud pea kaks kuud olukorras mis on olnud meile kõigile uus. Selleks olukorraks ei antud meile aega valmistuda, vaid kõik algas väga äkki! Meie koolipere pidi jääma oma kodudesse ja asuma õppima ning õpetama kaugjuhtimise teel ehk distantsõppes. Selles olukorras tuli meil kõigil teha kiired muudatused, et tavapärane harjunud elukorraldus hakkaks toimima uutel alustel.

Õpetajad pidid läbi mõtlema, kuidas nad oma ainet edasi õpetavad ja õpilased harjuma uue, suurema vastutuse võtmisega. Tänan teid head õpilased, kes te olete palju vaeva näinud ja oma kohustusi õppetöös tublilt täitnud! Austatud õpetajad – olete teinud suurepärast tööd ja olnud nutikad, tänan ka teid! Suurima tänu tahan öelda peredele, kes on pidanud ootamatult vastu võtma suurema õppetöö koormuse kodudes. Tänan teid armsad emad ja isad, vanaemad ja vanaisad, onud ja tädid, kes olete oma lastele abiks õppetööd tegemas ja neid toetamas!

Tänan ka meie kooli teisi töötajaid, kes rõõmuga asusid täitma uusi ülesandeid meie kogukonnas, kui tavapärased toimetused koolis lõppesid.

Arvan, et see uus olukord, kus õpilased õpivad kodus ja suhtlevad õpetajatega erinevaid infokanaleid kasutades ning kus vanemad on rohkem kaasatud õppetöösse, on olnud meile kõigile õpetlik ja kui taas saame tava, kontaktõppetööga jätkata, teeme üheskoos vajalikke uuendusi ja muudatusi parema õppekorralduse suunas.

Käesoleva õppeaasta õppetöö ei kesta enam kaua, kohe on algamas suvevaheaeg ja tõmbame õppetööle joone alla. Tahan teile jagada mõned olulised infopunktid seoses jätkuva õppetööga Palade koolis ja suvevaheajale minekuga:

 • Distantsõpe jätkub 1.- 9. klassini kuni 5. juunini.
 • 3. ja 6. kl tasemetöid, 8. kl üleminekueksamit  ja 9. kl lõpueksameid ei toimu.
 • Kool annab nendele õpilastele teada, keda õpetajad ootavad koolimajja kontaktõppesse alates esmaspäevast, 18. maist.
 • Kool korraldab õpilaste transpordi kooli ja koju ning toitlustuse. 
 • III trimestrihinded pannakse välja 5. juuniks.
 • III trimestri kokkuvõttev hinne on A (arvestav) või MA (mittearvestav).
 • Aastahinne pannakse välja numbriline skaalal 1-5.
 • Puudulike aastahinnetega õpilastel toimub täiendav õppetöö juunis või augustis kokkuleppel aineõpetajaga.
 • Loovtööde kaitsmine lükkub sügisesse (VIII klass).
 • Ootame peale õppetöö lõppu õpikuid tagasi raamatukogusse.
 • IX kl. õpilane ei saa enne oma lõputunnistust, kui kõik õpikud ja muu kooli poolt antud vahendid on tagasi kooli toodud.
 •  Arenguvestlused toimuvad kokkuleppel klassijuhataja ja lapsevanemaga.

Õppetöö lõpetamine

 • 1.-8. klassi aktus toimub videoülekandena. 
 • 9. klassi lõpuaktus toimub ainult 9. klassile koos vanematega kooli terrassil õues.

Täpsed kuupäevad ja kellaajad ning muu olulise info paneme üles e-Kooli.

Loodan, et need õpilased, kellel on vaja pingutada, et saada parem tulemus, ka  teevad seda. Kiidan neid paljusid õpilasi, kes on olnud väga kohusetundlikud ja tublid! 

Hea koolipere, veel on jäänud mõned nädalad suvevaheajani ja siis oleme õppetöö osas oma ülesanded täitnud. Soovin veel teile meelde tuletada, et jätkuvalt tuleb järgida kehtestatud reeglite täitmist, et see kuri viirus ei saaks jälle võimust, sest tuletan meelde –  ta ei ole kuhugi kadunud! Peske käsi, hoideke üksteisega 2 m vahemaad ja olge uudistega kursis.

Hea Palade koolipere, soovin teile ilusat kevade jätku ja olge terved!

Kommentaarid puuduvad

Postita kommentaar

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.